Uit de cijfers is op te maken dat de slagingskans van rijsimulator leerlingen meer dan 34 % hoger ligt dan leerlingen die alleen les krijgen op de weg. Naast deze hogere slagingskans heb je ook minder rijlessen nodig.